Dubnas pagasta kultūras nama ,,Izstāžu telpā” ir apskatāma vairāku paaudžu adīto cimdu izstāde. Izstādes sagatavošanā aktīvu dalību ņēma Dubnas pagasta sievietes, pateicoties viņām, radās Dubnas pagasta sieviešu adīto cimdu izstāde.  Izstādē ir redzami cimdi  pagājušā gadsimta adītie un tagadējie. Liels paldies adītājām un kultūras mantojuma saglabātājām:                                     Valentīnai Svencei, Alīdai Čerpinskai, Vijai Andžānei, Elitai Birkmanei, Eleonorai Kucinai, Inārai Rimšai, Intai Valdonei, Tamārai Delei, Dacei Rokjānei, Marijai Matvejevai, Anitai Drozdovai, Mārītei Slapņai.    Īpašs paldies Silvijai Sprinģei par kultūras mantojuma grāmatas saglabāšanu ,,Izšuvumu, adījumu un audumu raksti” autore Ž. Ventaskrasts, izdota 1958.gadā, kā arī sieviešu žurnālu ,,Sieviete” derīgo padomu apkopojums no 1957.gada.

Paldies par sapratni un atsaucību izstādes veidošanā un

Lai Jaunais gads nes jaunas dienas,
Lai saltas, tumšas nav nevienas,
Lai spēka daudz, lai viss, ko dari, sokas,
Lai nepagurst ne sirds, ne rokas.

Dubnas pagasta KN vadītāja J. Bēķe