Administrācija

Administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no:

  • pārvaldes vadītājs;
  • lietvedības pārzinis;
  • galvenais grāmatvedis;
  • grāmatvedis;
  • bibliotēkas vadītājs;
  • kultūras nama direktore;
  • kapu pārzinis.

 

Dubnas pagasta pārvaldes darba laiks                         Dubnas pagasta pārvaldes kases darba laiks

Pirmdien     8.00-12.00 un 12.30-17.30                                              8.00-12.30 un 12.30-16.30

Otrdien       8.00-12.00 un 12.30-16.30                                              8.00-12.00 un 12.30-16.30

Trešdien     8.00-12.00 un 12.30-16.30                                              8.00-12.30 un12.30-16.30

Ceturtdien  8.00-12.00 un 12.30-16.30                                                              nestrādā

Piektdien    8.00-12.00 un 12.30-15.30                                                              nestrādā