Administrācija

Administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu un tas sastāv no:

  • pārvaldes vadītājs;
  • lietvedības pārzinis;
  • galvenais grāmatvedis;
  • nodokļu administrators;
  • zemes lietu speciālists;
  • bibliotēkas vadītājs;
  • kultūras nama vadītājs;
  • kapu apsaimniekotājs.