Bibliotēka

Dubnas pagasta  bibliotēka ir Dubnas pagasta pārvaldes struktūrvienība, dibināta 1955. gadā.
2009. gadā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem.
Adrese:  Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5443 

Bibliotēkas vadītāja : Tamāra Dele
Tālr. 65447115
e-pasts : tamara.dele@dubna.lv ,  biblioteka@dubna.lv

Dubnas pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 8.00- 12.00 12.30- 16.30
Otrdiena brīvdiena
Trešdiena 8.00- 12.00 12.30- 16.30
Ceturtdiena brīvdiena
Piektdiena 10.00- 14.00
Sestdiena brīvdiena
Svētdiena brīvdiena

Informācijas centrs : Jekaterina Zeile
Tālr. 65475230
e-pasts : jekaterinazeile@inbox.lv

Dubnas pagasta bibliotēkas informācijas centra darba laiks:

Pirmdiena 12.30-13.00 13.30-19.00
Otrdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Trešdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Ceturtdiena 12.00-13.00 13.30- 19.00
Piektdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Sestdiena brīvdiena
Svētdiena brīvdiena

2015 .gadā Dubnas pagasta bibliotēkā bija: 221  lasītājs, no tiem 71  bērni un  jaunieši līdz 18. gadiem, 5973 apmeklējumi un  6485 iespieddarbu izsniegums.

Dubnas pagasta bibliotēkas reglaments

Dubnas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Dubnas pagasta bibliotēkā

 

Dubnas bibliotēkas pasākumu plāns 2016

Dubnas-bibliotēkas darba_plāns 2016. oktobrim

 

Pārskats par bibliotēkas darbību- 2014.gads

Pārskats par bibliotēkas darbību -2015.gads

Informāciju par Dubnas bibliotēku var atrast, šādās interneta saites:

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā:  http://www.naujene.biblioteka.lv/alise;

Abonētās datubāzes: Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā  www.letonika.lv,  www.nais.lv

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Datori un internets: 8 datorizētas darba vietas ar bezmaksas pieeju internetam un bezvadu internetam

Pakalpojumi bibliotēkas lietotājiem    

 Preses_saraksts_2016

 Grāmatu saraksts 2016.gads

 

 

Notikumi 2016.gada ferbuārī:

Droša interneta diena 2016

Notikumi 2016.gada martā:

Bērnu lasītāju rokdarbi:

 

 

IMG_20160301_160241IMG_20160318_181445IMG_20160318_171947IMG_20160301_145257

                             Notikumi 2016.gada aprīlī

 29. aprīlī Dubnas spēļu laukumā notika bibliotēkas pasākums, veltīts Starptautiskajai krāsu dienai. Pasākuma galvenais mērķis bija veicināt bērnu iztēli ar krāsu palīdzību.

Pasākuma laika bērni klausījās I. Ziedoņa “Krāsainas pasakas”. Pēc tam ar guaša krāsām zīmēja paši savas krāsainas pasakas. Pasākuma noslēgumā spēlēja spēli “Velns un krāsas”.

Paldies bērniem par piedalīšanos!

                                                                                             Notikumi 2016.gada maijā

Preiļos notika konferences Latgales reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu.

 

 1. un 20. maijā Preiļu Galvenajā bibliotēka notika Latgales reģiona publisko bibliotēku konference par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu. To mērķis ir celt Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniegt inovatīvas un radošas idejas bibliotēku kultūrvides attīstībā un ilgtermiņā stiprināt saikni – izglītots, atvērts bibliotekārs – zinātkārs, domājošs lasītājs.
 1. maijā, Eirope Direct informācijas centra (EDIC) Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos organizēja konferenci “ Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Šajā dienā notika lektoru lasījumi un sarunas par pozitīvo domāšanu, digitālo komunikāciju, kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā sabiedrībā.
 1. maijā Preiļu Galvenās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas organizētās konferences “ Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi” dienas kārtība tika sadalīta trīs sesijās: bibliotēka – bibliotēka; bibliotēka – lietotājs; bibliotēka – sadarbības partneri.

Dubnas pagasta bibliotekāre Jekaterina Zeile piedalījās konferencē.

IMG_20160520_101711IMG_20160520_131000

Notikumi 2016.gada jūnijā

2016.gada  17.jūnijā,  Biķernieku pagastā  bija kā nekad cilvēku pilns — tieši te šogad notika tradicionālie Daugavpils novada 15.Grāmatu svētki. Dubnas pagasta bibliotēkas lietotāji piedalījās grāmatu svētkos .

img_20160617_105157      img_20160617_121333

 

  Notikumi 2016.gada augustā

2016.gada 26.augustā Dubnas pagasta bibliotēkā notika bērnu radošā darbnīca: “Katrai grāmatai pa grāmatzīmei.”

 img_20160826_151603 img_20160826_151608

img_20160826_162543  img_20160826_162714

 Notikumi 2016.gada septembrī

2016.gada 08.septembrī Maļinovas pagasta Vasiļovā pie dzejnieka Jāņa Raiņa piemiņas akmens noris pasākums, kas veltīts dzejas dienām. Tradicionāli šajā dienā pulcējas dzejnieki no Višķu, Maļinovas, Biķernieku un Ambeļu pagastiem. Raiņa dzejas lasījumu sarūpēja  arī Dubnas pagasta bibliotēkas lietotāji.

img_20160908_142456

2016.gada 28.septembrī  Dubnas pagasta bibliotēkā notika bērnu radošā darbnīca: “Brīnumainas fantāzijas no dārzeņiem”.

img_20160927_170307img_20160928_114330

 

 

Bibliotēkas foto            Iedzīvotāju apmācības                Bērnu stūrītīs

Apmācības kursi ( Datora un IT iemaņu uzlabošana)

Noderīgas saites:

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
 • Daugavpils novada mājas lapa www.daugavpilsnovads.lv
 • Kultūras ministrija www.km.gov.lv
 • Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
 • v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
 • IS ALISE www.isalise.lv
 • Letonika www.letonika.lv
 • Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv
 • Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
 • Trešais tēva dēls (3TD) www.3td.lv
 • Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

Esiet laipni aicināti un gaidīti Dubnas  pagasta bibliotēkā!