Bibliotēka

Dubnas pagasta  bibliotēka ir Dubnas pagasta pārvaldes struktūrvienība, dibināta 1955. gadā.
2016. gadā bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem.
Adrese:  Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5443 

Bibliotēkas vadītāja : Tamāra Dele
Tālr. 65447115
e-pasts : tamara.dele@dubna.lv ,  biblioteka@dubna.lv

Dubnas pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 8.00- 12.00 12.30- 16.30
Otrdiena brīvdiena
Trešdiena 8.00- 12.00 12.30- 16.30
Ceturtdiena brīvdiena
Piektdiena 10.00- 14.00
Sestdiena brīvdiena
Svētdiena brīvdiena

Informācijas centrs : Jekaterina Zeile
Tālr. 65475230
e-pasts :jekaterina.zeile@dubna.lv

Dubnas pagasta bibliotēkas informācijas centra darba laiks:

Pirmdiena 12.30-13.00 13.30-19.00
Otrdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Trešdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Ceturtdiena 12.00-13.00 13.30- 19.00
Piektdiena 12.00- 13.00 13.30- 19.00
Sestdiena brīvdiena
Svētdiena brīvdiena

2017 .gadā Dubnas pagasta bibliotēkā bija: 202  lasītāji, no tiem 71  bērni un  jaunieši līdz 18. gadiem, 4652 apmeklējumi un  6022 iespieddarbu izsniegums.

Dubnas pagasta bibliotēkas reglaments

Dubnas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Dubnas pagasta bibliotēkā

 

 

Pārskats par bibliotēkas darbību -2015.gads

Pārskats par darbību-2016.gads

Pārskats par darbību -2017. gads

Pārskats par darbību_2018.gads

Informāciju par Dubnas bibliotēku var atrast, šādās interneta saites:

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs: Novada  bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada bibliotēku elektroniskajā  kopkatalogā:  http://www.naujene.biblioteka.lv/alise;

Abonētās datubāzes: Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā  www.letonika.lv

Portālā www.filmas.lv ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

Preses saraksts-2019.gadam

 

Jaunākās grāmatas Daugavpils novada pagastu bibliotēkās  -23.04.2019.

 

 

Datori un internets: 8 datorizētas darba vietas ar bezmaksas pieeju internetam un bezvadu internetam

 Bibliotēkas pakalpojumi

   Bibliotēkas foto            Iedzīvotāju apmācības                Bērnu stūrītīs

Apmācības kursi ( Datora un IT iemaņu uzlabošana)

Noderīgas saites:

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
 • Daugavpils novada mājas lapa www.daugavpilsnovads.lv
 • Kultūras ministrija www.km.gov.lv
 • Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
 • v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
 • IS ALISE www.isalise.lv
 • Letonika www.letonika.lv
 • Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv
 • Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
 • Trešais tēva dēls (3TD) www.3td.lv
 • Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

Esiet laipni aicināti un gaidīti Dubnas  pagasta bibliotēkā!