Borisa Teterevu fonda projekts

Dubnas pagasta jauniešu biedrība, pateicoties Ināras un Borisa Teterevu fondam, piedalās projektā , un labiekārto jauniešu pulcēšanās vietu Dubnā.

Ir aizvadītas daudz aktivitātes Dubnā. Ir ieviesti divi sporta veidi- nūjošana un slēpošana. Nūjas ir izdotas pagasta iedzīvotajiem. Braucot garām ciematam bieži vien var manīt kādu nūjotāju. Ir iegādāts viss nepieciešamais inventārs, lai varētu brīvo laiku pavadīt sportiski. Pašlaik populāras ir slēpes, jo beidzot ir uzkritis sniegs. Jaunieši ar prieku tās izmanto.

Ar Ināras un Borisa Teterevu fonda palīdzību, ir iegādāts jauns aprīkojums pasākuma norisēm. Ar šī aprīkojuma palīdzību tika aizvadīts vērienīgs “Mis un Misters Dubna 2015”, kurā žūrija izvēlējās galvenos Mis un Misters Dubna.

Pateicoties šim finansējumam, neilgi pirms Ziemassvētkiem, notika radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, kurā piedalījās vietējie un kaimiņi. Veidoja 3d kartiņas, zīmēja, līmēja. Kā arī vārīja ziepes, un vēlāk tās iepakoja kā dāvanā.

Ar Ināras un Borisa Teterevu  projekta palīdzību izdevās popularizēt pagasta vārdu.

 Taču projekts vēl nav beidzies, un bērni un jaunieši gaida jaunas aktivitātes, kuras sagaidāmas jau drīzumā.