Dubnā ir izskanējuši ielīgošanas, līgošanas un Jāņu dienas svētki.

Ir izskanējuši ielīgošanas, līgošanas un Jāņu dienas svētki. Kā katrā pagastā un arī mūsu pagastā tie tika godam nosvinēti. Ielīgošana sākas ar vainagu un pušķu gatavošanu, kurā aktīvi piedalījās bērni, jaunieši un seniori, kuri savu dzīves pieredzes stafeti nodeva nākamajām paaudzēm. Nopītie vainagi vakara gaitā tika uzlikti Jāņiem, bet ziedu pušķi pasniegti Līgām.

Pasākuma apmeklētājiem priecīgu svētku noskaņu sagādāja amatierteātris ,,Mulda” ar uzvedumu Jāņu ielīgošana tradicionālās noskaņās un Mirtas tantes, Ērika, Dagnijas, Uģa, Jāzepa, Olitas, Viktora, Lāsmas, Frīda un Veronikas aktiermākslu.

Pēc izrādes, Līgo dziesmām skanot,  tika sumināti Jāņi, Līgas un iededzināts Jāņu ugunskurs.

Līdz rīta gaiļiem visi jautri dejoja kopā ar Lauri CO.

Paldies  pagasta pārvaldei par pasākuma atbalstu un līdzdalību,  Dubnas KN pašdarbniekiem un kuplajam pasākuma apmeklētāju skaitam par tradicionālo svētku svinēšanu un kopā būšanu.

 

Sagatavoja

Dubnas KN direktore            J. Bēķe