Dubnā notika senioru atpūtas balle.

Vēja spārniem aiztraucies vēl viens gads. Gadiem ritot – tas skriet arvien ātrāk un ātrāk, ka cilvēks nespēj to panākt. 2.oktobrī,  kad gaisā vēl dzirdamas gājputnu balsis un pati daba Dubnas kokus ir ietērpusi krāsainā zeltā, arī ir kārtējā mūsu tikšanās.  Tie ir svētki, kuros vēlējāmies godināt seniorus par viņu aktivitātēm, dalību dažādos pasākumos un pozitīvu skatījumu uz dzīvi. Arī šajos svētkos seniori bija ļoti aktīvi un kuplā skaitā apmeklēja rīkoto pasākumu.

Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus jaunajiem senioriem un visiem pagasta senioriem teica Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins,

Dubnas  pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns, sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Vija Sibirceva.

Savus vecvecākus sveica Dubnas KB bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa”,  Daugavpils novada Biķernieku kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Rjabinuška” un dejas jautrā solī iegrieza Elmārs no Rēzeknes.

Paldies par aktivitāti, lai jums visiem laba veselība, esiet par paraugu saviem bērniem un mazbērniem.

Īpašu paldies sakām visiem apmeklētājiem par kopā būšanu, dziedāšanu un dejošanu!

 

KN dierektore J.Bēķe