Dubnas KN darba plāns 2020.g.

 

Dubnas pagasta KN darba plāns 2020.gadam

 

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Datums Izbr. vai KN pasākums Novada
1. Meteņdienas pasākums Dubnā februāris KN  
2. Aizgavienī cīmā brauču Vaboles KN 23.februāris Izbraukuma

pasākums

 
3. XXI Starptautiskais masku festivāls Līvānos 29.februāris Izbraukuma

pasākums

 
4. Pieredzes apmaiņas pasākums kopā ar Vidzemniekiem ( Madonas KN)  

7.marts

 

KN

 
5. Radošās darbnīcas marts KN  
6. Daugavpils novada vokālo ansambļu skate 27.marts Izbraukuma

pasākums

 
7. Radošās darbnīcas aprīlis KN  
8. Baltā galdauta svētki maijs KN  
9. Daugavpils novada ģimeņu diena 15.maijs Izbraukuma

pasākums

 
10. Tautas mākslas festivāls ,,Augšdaugava” 23.maijs Izbraukuma

pasākums

 
11. Jāņu ielīgošanu Višķu SAC jūnijs Izbraukuma

pasākums

 
12. Jāņu ielīgošana Dubnā 22.jūnijā KN  
13. 13.Dubnas pagasta svētki 11.jūlijs KN Novada noz.pas
14. Daugavpils novada dienas 1.augusts Izbraukuma

pasākums

 
15. Ekskursija bērniem un pašdarbniekiem ,,Iepazīsti Latviju” augusts Izbraukuma

pasākums

 
16. Pasākums senioriem oktobris KN  
17. LR proklamēšanas 102.gadadiena svinīgs pasākums 17.novembris KN  
18. Ziemassvētku pasākums bērniem decembris KN  

 

 

 

Dubnas kultūras nama direktore J.Bēķe