Dubnas Kultūras namā ir nosvinēti Baltā galdauta svētki

Dubnas Kultūras namā ir nosvinēti Baltā galdauta svētki  ar ieskatu devīzē  Latvijai 100.

Šogad esam cēluši gaismā mūsu senču materiālo mantojumu – galdautus, dvieļus.

Galdauts ir simbols, saikne starp paaudzēm, kas stāsta mūsu senču likteņstāstus par ikdienas sadzīvi un rokdarbnieču prasmēm. Tie ir galdauti, ap kuriem pulcējās ģimenes, tie ir dzimtu dvieļi, galdauti, kas rūpīgi glabāti un pārmantoti,  galdauti, kas dāvināti bērniem kāzu dienā, kas austi īpašiem gadījumiem un katrs lietots konkrētos pasākumos. Galdauti ir visdažādākajās tehnikās izšūti, austi un tamborēti.

Tos visus varēja aplūkot Dubnas kultūras nama rīkotajā pasākumā.

Mūsu pasākuma svinības pagodināja novadnieks, dažādu zinātnisko un literāro grāmatu redaktors un līdzautors, Latvijas vēstnieks Čehijā Alberts Sarkanis ar kundzi.

Svētku koncertu sniedza Dubnas kultūras nama folkloras kopa ,,Atzola”, bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa”, Maļinovas saietu nama sieviešu vokālais ansamblis ,,Ivuški”.

Pēc pašdarbnieku kopdziesmas ,,Pie Dieviņa gari galdi” un Varšaveņas Jēzus sirds

draudzes prāvesta, Antona Aglonieša, uzrunas visi klātesošie tika aicināti pie kopīgi klātā galda.

Paldies par materiāla mantojuma saglabāšanu un nodošanu jaunākajām paaudzēm  un piedalīšanos Dubnas kultūras nama organizētajā galdautu, dvieļu, sedziņu izstādē: Alīdai Čerpinskai, Vilhelmīnai Rokjānei, Janīnai Bēķei, Eleonorai Kucinai, Inesei Spriņģei, Vijai Andžānei.

Sagatavoja

Dubnas Kultūras nama direktore                 J. Bēķe