Dubnas pagasta jauniešu dzīve

DUBNAS PAGASTĀ LABIEKĀRTOJA JAUNIEŠU PULCĒŠANĀS VIETU

Rīgā 6.janvārī tika parakstīts līgums starp Borisa un Ināras Teterevu fondu un Daugavpils novada Dubnas pagasta jauniešu biedrību „Čiekuri” par projekta „Jauniešu pulcēšanās vietas labiekārtošana Dubnas pagastā” īstenošanu.

Tiek plānota jauniešu kabineta iekārtošana, t.sk. arī kosmētiskais remonts, un inventāra iegāde. Kopējā projekta summa sastāda 4230 eiro, t.sk. novada finansējums – 430 eiro. Pēdējā 2014.gadā novada domes sēdē, 30.decembrī, līdzfinansējuma nodrošināšanu atbalstīja arī novada deputāti.

6.janvārī Rīgā Dubnas pagastu pārstāvēja jauniešu biedrības „Čiekuri” valdes priekšsēdētāja Agnese Birkmane, pagasta jauniešu lietu speciāliste un projekta vadītāja Nadežda Poļačonoka un pagasta galvenā grāmatvede Ludmila Gorodecka.

Kā informēja Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns, projekts tika izstrādāts 2014.gada rudenī. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties apskaņošanas iekārtas, galdu, krēslus, nūjošanas un slēpošanas inventāru (pa 10 komplektiem).