Dubnas pagasta svētku atskaņās…

Jau devīto gadu -pašā vasaras pilnbriedā, kad zirņu pākstis līkst no sava smaguma un ķirši svilina savus tumšsarkanos vaigus, kad smaržīgās lilijas un reibinošie puķuzirņi rotā ikvienu dārzu, Dubnā pulcējās dubnieši, viņu ciemiņi, radi, draugi, vienkārši pasākuma apmeklētāji.

Ik gadu Dubnas pagasta svētki ir galvenokārt svētki dubniešiem – kā atpūtas mirklis ikdienas skrējienā, kā atskaites punkts, kurā paskatīties pašiem uz sevi – gan godinot vietu, kurā dzīvojam, strādājam, vai vienkārši cienām, gūstam spēkus, rodam mieru un harmoniju.

Šogad draudzīgā gaisotnē vienojās triju novadu kolektīvi:

Ilūkstes novada KC Pilskalnes jauniešu deju kolektīvs ,,LABRĪT”

Ilūkstes novada KC Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs             vadītāja Antonija Stalidzāne

Riebiņu novada Riebiņu KC kapela “Nu i raun!”, vadītāja Ārija Bergmane- Sprūdža

Daugavpils novada Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mols”, vadītāja Marta Bicāne,

Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Koransa”, vadītāja Marta Bicāne, kā arī mūsu pašu kolektīvi-

Dubnas KN bērnu vokālie ansambļi ,,Uguntiņa” un ,,Uguntiņa -1”, vadītāja Guna Pētersone,

Dubnas KN folkloras kopa ,,Atzola”, vadītāja Marija Umbraško,

Dubnas KN mūsdienu interešu deju grupa ,,Dance is my feeling”, vadītāja Agrita Zeile,

Dubnas KN amatierteātra interešu kopa ,,Mulda”, vadītāja Marija Umbraško.

Svētku gaisotnē kultūras namā tika piedāvāta amatierteātra interešu kopas ,,Mulda” pirmizrāde ,,Sīvasmuotes senču laiki”.

Paldies pasākuma režisorei un vadītājai Gunai Pētersonei, vadītājam Iļjam Sergejevam, Venerandai Janovnai ( Veneranda Zeile), zivju zupas meistariem Edgaram Skreiveram un Nadeždai Ivanovai.

Paldies pasākuma atbalstītājiem:

Dubnas pagasta pārvaldei,

,,Latgales partijai”,

z/s ,,Mežvīni”- Pēterim Putānam,

z/s ,,Jāņukalns” –Jānim Gudam

z/s ,,Arāji”- Sandrai Zeilei

z/s ,,Mežmalas – Aivaram Smanim.

Paldies brīvprātīgajiem – Irīnai Malčanovai un Jolantai Zeilei.

Kopā ar pasākuma dalībniekiem un Ilūkstes novada KC Pilskalnes VPDK “ Hei, bruoļ latgalīt” kultūras programma tuvojās izskaņai.

Par piedalīšanos Dubnas pagasta svētkos kolektīviem tika pasniegtas pateicības un radošo darbnīcu sagatavotie mazsālītie gurķīši no z/s ,,Mežvīni”

Lai šī vieta, kurā Dievs mūs ir ielicis, būtu kā zīme un liecība par mūsu darbiem.

Pasākuma noslēgumā tika aicināti visi klātesošie kopā iedegt mūsu svētku draudzības, pastāvības, vienotības ugunskuru!

Raitā dejas solī visus klātesošos iegrieza un nakts garumā lustināja un mūsu kājas kustināja grupa no Rēzeknes “ Sastdiņis muzykanti”.