Dzejas diena Dubnas bibliotēkā.

Turpinot ikgadējo tradīciju, arī šogad Dzejas dienu ietvaros Dubnas pagasta  bibliotēkā skolēni  mēģināja uzburt un radīt savu dzejas pasauli. Skolēni prezentēja savu jaunradi, gūstot jaunas emocijas, tuvāk iepazinās ar Raiņa dzeju.