ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā”

2012.gada 12.oktobrī Latgales novada avīzē „Latgales laiks” tika publicēts raksts „Dubnā ir ierīkota mūsdienīga ūdensapgādes sistēma.” par veiksmīgi īstenotu ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā”
31.08.2012.g. Dubna

Dubnas pagasta pārvalde īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu

Dubnas pagasta pārvalde īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā „ Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/031/030. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Jēkabpils PMK”. Projekta autoruzraudzību veic SIA „Rem PRO „ ,objekta būvuzraudzību veic V. Obrazumovs. Iepirkuma rezultātā palielinājās plānoto būvdarbu izmaksas,tika veikti nepieciešamie projekta grozījumi un projekta kopējā summa ir 440 708.90 Ls.
Būvdarbus plānots pabeigt septembra mēnesī, uz doto momentu rekonstruēta jau daļano ciematā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, sākti būvēt jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ,kā arī notiek darbi pie NAI rekonstrukcijas un KSS būvniecības

foto

24.09.2012.gads Dubna

Projekts”Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Dubnas pagasta Dubnas ciemā”

(Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/031/030

Projekta realizācijas gaitā paveiktie darbi.

2012.gada 13.oktobris
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
2012.gada 12.oktobrī Latgales novada avīzē „Latgales laiks”
tika publicēts raksts „Dubnā ir ierīkota mūsdienīga ūdensapgādes sistēma.”
par veiksmīgi īstenotu ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada
Dubnas pagasta Dubnas ciemā”