Gada nogale Dubnas KN

Lieliem soļiem ir pagājis atkal viens gads, atstājot aiz sevis dažādus notikumus, sasniegumus, patīkamus un ne tik patīkamus brīžus. Daudz, kas šajā gadā ir paveikts, bet vēl vairāk ir jāpaveic nākotnē.

Noslēdzot 2019.gadu, Dubnas pagasta kultūras namā tika aicināti bērni uz Ziemassvētku pasākumu ,,Ziemassvētku piedzīvojums”. Patīkamus brīžus bērniem sagādāja Sala tētis ar saviem draugiem. Bērnu aktivitāte svētkos bija nepārspējama. Viņi labprāt iesaistījās rotaļas un dažādās atrakcijās. Pasākumam bērni ar vecāku palīdzību bija nopietni gatavojušies – skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmiņas. Par padarīto darbiņu Sala tētis pasniedza dāvanu.

Pieaugušajiem, Dubnas pagasta iedzīvotājiem, kaimiņu pagastu un novadu pasākuma apmeklētājiem tika piedāvāta KN amatierteātra  interešu grupas ,,Mulda” skečs ,,Meža parlaments” un svētku balle.

Paldies pasākuma apmeklētājiem par lielo aktivitāti un sapratni.

Laimīgu visiem Jauno 2020.gadu.

KN direktore J.Bēķe