Iedzīvotāju kopsapulces

Dubnas pagasta pārvalde aicina apmeklēt iedzīvotāju kopsapulci, kas notiks 2017. gada 21. martā plkst. 15.30  Dubnas pagasta kultūras namā.

DARBA KĀRTĪBA.

  1. Atskaite par Dubnas pagasta pārvaldes darbību 2016. gadā
  2. Atbildes uz jautājumiem
  3. Dažāda informācija

       Sapulcē piedalīsies Daugavpils novada vadība un iestāžu vadītāji, kā arī pagasta pārvaldes struktūrvienību vadītāji un darbinieki,  varēsiet uzdot jautājumus gan novada domes pārstāvjiem, gan pagasta pārvaldes darbiniekiem.

        Lūdzu rast iespēju piedalīties kopsapulcē un aktīvi iesaistīties debatē

  Ar cieņu

Pārvaldes vadītājs  Ēvalds Stašulāns

Tālrunis  65475217, 26597633

Autobusu kursēšanas laiks:

    Svenči   14.45             Zeiļi   14.50

    Aščuki 14.50              Jaunie Tokari 15.00

   Ceplīši  15.00              Zemnicki 15.10