Informācija par ceļu slēgšanu un zīmju uzstādīšanu.

 

    Dubnas pagasta pārvalde, sakarā ar ceļa sabrukumu pavasara atkušņa laikā, lūdz atļaut uzstādīt ceļa zīmes Nr.312 no 2018.gada 15.marta līdz katra konkrētā pašvaldības ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanai, uz šādiem pagasta ceļiem :

 

  1. 52-2 „Svenči-Jaunzemnieki-Aščuki-Kutki-Vilki” km 0.00 un km 5.84;
  2. 52-13 ”Pariža-Ceplīši” km 0.00;
  3. 52-21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” km 0.00;
  4. 52-26 „Dubna-Zemnicki-Jadrova-Valsts mežs” km 0.00;
  5. 52-3 „Jaunzemnieki – Mazie Stradišķi” km 1.19;
  6. 52-6 „Vērdiņi – Aščuki – Petrānu kapi” km 0.00;
  7. 52-15 „Svilišķi – Ceplīši – Akmaņi” km 0.00;
  8. 52-7 „Dubna – Petrānu kapi – Valsts mežs” km 0.00;
  9. 52-9 „Rovnica – Žartmuiža” km 0.88