Informācija par ceļu slēgšanu un zīmju uzstādīšanu.

Dubnas pagasta pārvalde, sakarā ar ceļa sabrukumu pavasara atkušņa laikā uzstādīs ceļa zīmes Nr.312 no 27.02.2017.gada līdz katra konkrētā pašvaldības ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanai, uz šādiem pagasta ceļiem :

 

  1. 52-2 „Svenči-Jaunzemnieki-Aščuki-Kutki-Vilki”
  2. 52-13 ”Pariža-Ceplīši” km 0.00;
  3. 52-21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe”
  4. 52-26 „Dubna-Zemnicki-Jadrova-Valsts mežs”
  5. 52-3 „Jaunzemnieki – Mazie Stradišķi”
  6. 52-6 „Vērdiņi – Aščuki – Petrānu kapi”
  7. 52-15 „Svilišķi – Ceplīši – Akmaņi”
  8. 52-7 „Dubna – Petrānu kapi – Valsts mežs”