Informācija

Dubnas pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem un ceļu šķīdoni, uzstādītas masas ierobežojuma zīmes ceļa zīmes Nr.312 „Masas ierobežojums 7 tonnas” no 2014.gada 20.februāra līdz 2014.gada 30.aprīlim uz šādiem pagasta autoceļiem :
1. Nr.52-2 „Svenči-Jaunzemnieki-Aščuki-Kutki-Vilki” 5.84 kilometrā;
2. Nr.52-13 ”Pariža-Ceplīši” 0.00 kilometrā;—–
3. Nr.52-21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” 0.00 kilometrā;
4. Nr.52-26 „Dubna-Zemnicki-Jadrova-Valsts mežs” 0.00 kilometrā
5. Nr.52-3 „Jaunzemnieki – Mazie Stradišķi” 1.19 kilometrā
6. Nr.52-6 „Vērdiņi – Aščuki – Petrānu kapi” 0.00 kilometrā
7. Nr.52-15 „Svilišķi – Ceplīši – Akmaņi” 0.00 kilometrā
8. Nr.52-7 „Dubna – Petrānu kapi – Valsts mežs” 0.00 kilometrā;
9. Nr.52-9 „Rovnica-Žartmuiža” 0.88 kilometrā