Ir izskanējuši Dubnas senioru svētki ,,Kad draugi tiekas”

Ir izskanējuši Dubnas senioru svētki ,,Kad draugi tiekas” , esam pateicīgi par to, ka  Jūs vel esat diezgan atsaucīgi uz mūsu piedāvājumiem, gan apmeklējot pasākumu, gan ņemot aktīvu dalību šajā pasākumā.

Īpašu paldies jāsaka senioriem, kuri piedalījās izstādē ,,Neturi sveci zem pūra”. Viņi ir cēluši gaismā tos rokdarbus, kuri ir gatavoti tālajā Sibīrijā, Lietuvā, Latvijā u.c.

Liels paldies pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par viņu aktivitāti un dzīvesprieku.

Paldies pagasta pārvaldei par pasākuma atbalstu, bērnu vokālajam ansamblim ,,Uguntiņa”, Kalupes pagasta vīru vokālajam ansamblim ,,Čvartaks” par sniegto koncertu.

Lai Jums visiem laba veselība, izturība un esat labi padomu devēji saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Sagatavoja   Dubnas KN direktore         J.Bēķe