Izglītības pārvalde izsludina projektu konkursu “Kopā būt!”

Daugavpils novada Izglītības pārvalde līdz 26.aprīlim izsludina projektu konkursu “Kopā būt!”, kurā tiek aicinātas piedalīties novada izglītības iestādes kopā ar sadarbības partneriem.

Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi izglītības iestādēm rast inovatīvas darba formas darbam ar riska grupas vecākiem bērnu audzināšanas prasmju un sociālo kompetenču paaugstināšanai, lai sekmētu bērnu attīstībai draudzīgāku vidi un lielāku līdzdarbību no vecāku puses bērnu audzināšanas un izglītošanas jautājumos.

Projektu konkursam no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirti EUR 2100, viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz EUR 700.

Projektu konkursā var piedalīties ikviena vispārējās izglītības iestāde, izņemot tās izglītības iestādes, kuru projekti tika atbalstīti  2015.gada projektu konkursa ”Kopā būt !” ietvaros. Atgādinām, ka 2015.gadā “Kopā būt!” projektus veiksmīgi realizēja Sventes vidusskola, Salienas vidusskola un Birznieku pamatskola. Šajās skolās tika organizētas tikšanās ar dažādiem speciālistiem, ekskursijas, radošās darbnīcas, sporta spēles un citas aktivitātes. Par paveikto gandarītas bija visas projektā iesaistītās puses, norādot, ka šādi pasākumi sekmēja saliedēšanos starp bērniem, vecākiem un pedagogiem, kā arī uzlaboja savstarpējo uzticēšanos starp vecākiem un skolu.

Foto – Vecāku radošā darbnīca Sventes vidusskolā 2015.gadā