Izsole tiek atcelta

Izsole tiek atcelta

2014.gada 19.jūnijā plkst. 10.00 Dubnas pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots vieglais pasažieru mikroautobuss VW TRANSPORTER ar valsts Nr.GH2656, izlaiduma gads – 2003.—–

Objekta sākotnējā cena – EUR 3450.00 .

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties Dubnas pagasta pārvaldē līdz 2014.gada 19.jūnijam, plkst. 10.00 darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00  un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Dubnas pagasta pārvaldes (reģ. Nr. 90000064246) norēķinu kontā LV59TREL9812128002000, Valsts kases kods: TRELLV22.

 

Tālr. uzziņām:  65475232, 26597633.