Izsole

2014.gada 28.maijā plkst. 10.00 Dubnas pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads, mutiskā izsolē ( ar augšupejošu soli) tiek pārdots vieglais pasažieru mikroautobuss VW TRANSPORTER ar valsts Nr.GH2656, izlaiduma gads – 2003. Objekta sākotnējā cena – EUR 4100.00 . —–Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties Dubnas pagasta pārvaldē līdz 2014.gada 28.maijam plkst. 10.00 darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Dubnas pagasta pārvaldes (reģ. Nr. 90000064246) norēķinu kontā LV59TREL9812128002000, Valsts kases kods: TRELLV22. Tālr. uzziņām: 65475232, 26597633.

Izsoles noteikumi