Jāņu ielīgošana Dubnas pagastā

Jāņu ielīgošana Dubnas pagastā sāksies 21.jūnijā plkst. 11.00 ar radošajām darbnīcām Jāņu vainagu pīšanā un Līgo pušķu gatavošanā.

Līgo ieskandināšana 22. jūnijā plkst. 21.00 Dubnas centrā pie estrādes. Pasākumā uzstāsies kultūras nama interešu grupa ,,Mulda” ar Jāņu ielīgošanas tradicionālajām noskaņām, ar Līgu un Jāņu sumināšanu un tradicionālajiem Jāņu sieriem.

Līgo nakts garumā zaļumballe kopā ar Lauri CO