KINO VAKARS DUBNĀ

27. februārī Dubnas  KN notika jauniešiem veltīts pasākums “Kino vakars”. Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par filmu pirmssākumiem un interesantiem faktiem par filmu veidošanu. Jauniešiem tika dota iespēja pilnveidot savu aktiermākslu, prezentējot savus “mājas darbus”.—–

Izsakām lielu pateicību Līksnas, Naujenes, Vecsalienas, Višķu, Maļinovas, Ambeļu  pagastu jauniešu komandām, kā arī mūsu pašu jauniešiem par interesantiem un dažādiem priekšnesumiem. Kā arī Ināras un Borisa Teterevu fondam par atbalstu. Pasākumā laikā par muzikālajām un deju pauzēm  rūpējās Evija Smagare, Romans Jakovļevs, Karīna Moģiša, kā arī Dubnas pagasta jauniešu deju grupa “Dance is my feeling”.

Pasākumu iesāka ciemiņi no Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”, vadītāja Inga Krekele, kura informēja jauniešus par iespējam uzlabot savu dzīvi, piedaloties dažādos projektu konkursos. 

KINO VAKARS