Kontakti

DUBNAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.:90000064246
Nākotnes iela 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

www.dubna.lv

Ēvalds Stašulāns
Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs
evalds.stasulans@dubna.lv
tālr. 65475232

Inta Valdone

lietvedības pārzine

parvalde@dubna.lv

tālr.65475217

Ludmila Gorodecka

galvenā grāmatvede

ludmila.gorodecka@dubna.lv

tālr.65475208

Vija Kromāne

grāmatvede-kasiere

vija.kromane@dubna.lv

tālr.65447114

 

Edgars Skreivers

kapu apsaimniekotājs

edgars.skreivers@dubna.lv

tālr.29764639