Kontakti

DUBNAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr.:90000064246
Nākotnes iela 1a, Dubna, Dubnas pagasts, Daugavpils novads

www.dubna.lv

Ēvalds Stašulāns
Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs
evalds.stasulans@dubna.lv
tālr. 65475232

Inta Valdone

lietvedības pārzine

parvalde@dubna.lv

tālr.65475217

Ludmila Gorodecka

galvenā grāmatvede

ludmila.gorodecka@dubna.lv

tālr.65475208

Vija Kromāne

nodokļu inspektore

viva.kromane@inbox.lv

tālr.65447114

Eleonora Kucina

zemes lietu speciāliste

kucina_eleonora@inbox.lv

tālr.65475208

Edgars Skreivers

kapu apsaimniekotājs

tālr.29764639