Kultūras nams

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts,

Augšdaugavas novads,

LV 5443

Dubnas pagasta KN direktore

Janīna Bēķe

Tālrunis 65475230, 28664534,

e-pasts: janabeke@inbox.lv

www.kulturaskarte.lv

www.dnd.lv 

www.dubna.lv

Latvijas kultūras datu portāls

 Kultūras nama darba laiks:

Pirmdiena 12.00 – 20.00

Otrdiena  08.00 – 16.30

Trešdiena 12.00 – 20.00

Ceturtdiena 12.00 – 20.00

Piektdiena 08.00 – 15.30

Direktores pieņemšanas laiks:
Otrdiena 13.00-16.30
Piektdien 08.00-12.00

Telpu noma Dubnas kultūras namā un maksas pakalpojumi

Kultūras nama noma EUR 7.00 st.

Diskotēkā ieeja 1 cilvēks- EUR 1,50

Ballē ieeja 1 cilvēks – EUR 2,50

Kontaktinformācija:

Janīna Bēķe

tel. 65475230
mob.t. 28664534
e-pasts: janabeke@inbox.lv

Bezmaksas pakalpojumi:

Dalība amtierkolektīvos: folkloras kopā ,,Atzola”, bērnu vokālajā ansamblī ,,Uguntiņa”, interešu amatierteātrī ,,Mulda”, bērnu vokālajā ansamblī ,,Uguntiņa–1”

Bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa”

Vadītāja: Guna Pētersone
Tālr.:29456704
gunapetersone@inbox.lv
Mēģinājumi:

pirmdienās, trešdienās, plkst, 18.00 -20.00

Bērnu vokālā ansambļa ,,Uguntiņa -1” interešu grupa

Vadītāja: Guna Pētersone

Tālr. 29456704

gunapetersone@inbox.lv

Mēģinājumi notiek:
pirmdienās, plkst. 17.00 -18.00

Trešdienās, plkst  17.00 – 18.00 

Folkloras kopa ,,Atzola”

Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr. 26324472

rudzite60@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
ceturtdienās, plkst. 17.30-20.00

Interešu grupa ,,Mulda”

 

Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr. 26324472

rudzite60@inbox.lv
Mēģinājumi notiek:
ceturtdienās, plkst. 17.30-20.00

Dubnas pagasta KN darba plāns 2020.gadam

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Datums Izbr. vai KN pasākums Novada
1. Meteņdienas pasākums Dubnā februāris KN
2. Aizgavienī cīmā brauču Vaboles KN 23.februāris Izbraukuma

pasākums

3. XXI Starptautiskais masku festivāls Līvānos 29.februāris Izbraukuma

pasākums

4. Pieredzes apmaiņas pasākums kopā ar Vidzemniekiem ( Madonas KN)  

7.marts

 

KN

5. Radošās darbnīcas marts KN
6. Daugavpils novada vokālo ansambļu skate 27.marts Izbraukuma

pasākums

7. Radošās darbnīcas aprīlis KN
8. Baltā galdauta svētki maijs KN
9. Daugavpils novada ģimeņu diena 15.maijs Izbraukuma

pasākums

10. Tautas mākslas festivāls ,,Augšdaugava” 23.maijs Izbraukuma

pasākums

11. Jāņu ielīgošanu Višķu SAC jūnijs Izbraukuma

pasākums

12. Jāņu ielīgošana Dubnā 22.jūnijā KN
13. 13.Dubnas pagasta svētki 11.jūlijs KN Novada noz.pas
14. Daugavpils novada dienas 1.augusts Izbraukuma

pasākums

15. Ekskursija bērniem un pašdarbniekiem ,,Iepazīsti Latviju” augusts Izbraukuma

pasākums

16. Pasākums senioriem oktobris KN
17. LR proklamēšanas 102.gadadiena svinīgs pasākums 17.novembris KN
18. Ziemassvētku pasākums bērniem decembris KN