LABIEKĀRTOTA JAUNIEŠU PULCĒŠANĀS VIETA DUBNĀ

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fondam un Daugavpils novada domei, Dubnas pagasta jauniešu biedrība “Čiekuri” Dubnas pagastā īsteno projektu „Jauniešu pulcēšanās vietas labiekārtošana Dubnas pagastā”.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Dubnas pagastā visu vecuma grupu iedzīvotāju mūžizglītību, veselīgu dzīvesveidu un sabiedrības iesaistīšanu Dubnas pagasta vides sakārtošanā un infrastruktūras attīstībā. —–

2015.gada 1. ceturksnī tika veikts kosmētiskais remonts jauniešu pulcēšanas vietā. Dubnas pagastā 2015.gada 27.februārī notika pasākums “Kino vakars”, kurā piedalījās vairāki Daugavpils novada pagasti. Šajā pasākumā tika izmantota jaunā aparatūra, kas tika nopirkta par Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzekļiem. Tika rīkotas radošās darbnīcas. Tika nopirkts slēpošanas inventārs, bet diemžēl aktivitāti novadīt neizdevās, jo nebija pietiekoši daudz sniega.

Bildes