Latvijas 100. gadadiena Dubnā

  1. novembrī iedzīvotāji kuplā skaitā ir pulcējušies Dubnas pagasta kultūras namā, lai visi kopā nosvinētu mūsu Latvijas 100. gadadienu.

Ar Gunas Pētersones vārdiem:

100 valodās 100 gadus sasaucas Latvija…

Līvs ar latgalieti

Kolkas rags ar Mākoņkalnu

Jūras vilnis ar Aglonas svētavotu

Rāzna ar Usmu

Daugava ar Gauju

Rainis ar Ontonu Slišanu

Laukirbe ar melno stārķi

Jānis Lūsis ar Mairi Briedi

Aglonas maize ar Kurzemes skābputru

Gustavs Zemgals ar Vairu Vīķi- Freibergu

Liepāja ar Zilupi

“Līvi” ar  “Dabasu durovom”

Ziemassvētki ar Līgo vakaru

Zaķusala ar Moricsalu

Pagātne ar nākotni

Mēs esam vidū. Mēs esam šeit,  tagad. Mēs esam tie, kas sasies 100 mezglus, veiks 100 darbus, iemācīsies šīs 100 valodas Latvijas simtgadei. Mēs būsim tie, kas lepni soļos nākamajā simtgadē, radīs, cels, veidos, attīstīs, dzīvos, tika atklāts Latvijas simtgades svinīgais pasākums.

Pasākumā klātesošos sveica Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns, kurš aicināja godināt tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību, kuri nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri darījuši labus darbus savā sētā, ciemā, pagastā un novadā. Te svaru kausos liekot labo un slikto, priecīgo un skumjo. Kā dzīve ir bijis vairāk un kā mazāk. Pateicās pagasta iedzīvotājiem par sakoptajām lauku sētām, jo tā ir mūsu pagasta seja. Pateicās zemniekiem, uzņēmējiem, lauku cilvēkiem, kuri gan lietavās un sausumā, spēj čakli strādāt, attīstīties, modernizēties, piedāvāt darba vietas. Pateicības vārdi tika izteikti arī Dubnas pagasta KN pašdarbības kolektīviem un Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, novēlēja veiksmi visiem, mīlestību, saticību ģimenē un veselību.

Svinīgā pasākuma dalībniekus sveica Dubnas pagasta kultūras nama folkloras kopa ,,Atzola”,  kas Dubnas vārdu ir iznesusi Starptautiskajā  folkloras festivālā „Baltica – 2018”,    26.Vispārējos Dziesmu svētkos un bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa”, jo Dubnas pagasta lielākā bagātība un cerīga nākotne ir mūsu bērni.

Mūsu Latvijas lielo svētku priekšvakarā sveikt un sagādāt prieku pasākuma apmeklētājiem bija ieradušies ciemiņi, ar kuriem mūs vieno ne tikai dziesma, bet arī upe Dubna, kapela ,,Augusti”.

Raitā dejas solī pasākuma dalībniekus iegrieza gr. ,,Paldies par dejām”

Sagatavoja  Dubnas KN vadītāja J. Bēķe