Neapstrādātās zemes platības LIZ Dubnas pagastā

Zemes vienības kad. apz. Neapstrādātā zemes platība(ha) Pazīme Zemes vienības kad. apz. Neapstrādātā zemes platība(ha) Pazīme
44520050139 1,51 Aizaudzis 44520040467 1,57 Nekopts
44520050146 1,3 Nekopts 44520030019 2,1 Nekopts
44520050096 2,88 Nekopts 44520030020 2,8 Nekopts
44520030035 15,7 Nekopts 44520040464 1,5 Nekopts
44520050172 2,5 Aizaudzis 44520010093 2,5 Nekopts
44520050143 38,9 Aizaudzis 44520010093 2,5 Nekopts
44520050120 1,2 Nekopts 44520010071 1,1 Nekopts
44520050151 24,2 Nekopts 44520030016 2,6 Nekopts
44520050144 8,3 Nekopts 44520040589 4,33 Aizaudzis
44520050140 2,7 Aizaudzis 44520010026 2,6 Aizaudzis
44520010140 2,2 Nekopts 44520010030 2,7 Nekopts
44520030188 2 Aizaudzis 44520010029 8,8 Nekopts
44520020350 1,8 Nekopts 44520020219 2 Aizaudzis
44520010151 4 Nekopts 44520020218 3,3 Aizaudzis
44520010131 1,1 Nekopts 44520010018 1,8 Nekopts
44520010010 4,7 Nekopts 44520040001 8,1 Nekopts
44520030088 2,2 Nekopts 44520040277 1,9 Nekopts
44520030195 4 Aizaudzis 44520030142 2,5 Nekopts
44520010152 38,81 Nekopts 44520030143 4,7 Nekopts
44520030130 9,2 Nekopts 44520010049 4,15 Nekopts
44520040679 2,31 Nekopts 44520030095 8,4 Nekopts
44520050106 3,2 Nekopts 44520050173 2,29 Nekopts
44520050106 3,2 Nekopts 44520040567 1,2 Nekopts
44520050106 3,2 Nekopts 44520050167 3,7 Aizaudzis
44520020232 1,8 Aizaudzis 44520030211 1,1 Nekopts
44520010115 4,1 Nekopts 44520010070 2,8 Nekopts
44520050041 5 Nekopts 44520010098 7,6 Nekopts
44520020083 1,2 Nekopts 44520010097 5,4 Nekopts
44520050047 1,03 Nekopts 44520020054 2,6 Nekopts
44520040507 1,15 Aizaudzis 44520020169 3,6 Nekopts
44520030017 1,5 Nekopts 44520020246 1,3 Nekopts
44520050164 6,83 Nekopts 44520010141 1,09 Nekopts
44520050138 1,97 Aizaudzis 44520030096 1,23 Nekopts
44520030126 3,2 Nekopts 44520040140 2,5 Aizaudzis
44520030074 1,6 Aizaudzis 44520030154 12,6 Aizaudzis
44520050111 2,1 Nekopts
44520050113 1,8 Aizaudzis
44520040611 3,53 Aizaudzis
44520020299 3,54 Aizaudzis
44520010137 2,84 Nekopts
44520020304 2 Nekopts
44520040260 3,4 Nekopts
44520040160 1,17 Nekopts
44520040115 2,066 Nekopts
44520040116 1,189 Nekopts
44520020210 1,1 Aizaudzis
44520030076 6,1 Aizaudzis
44520020166 2,6 Nekopts
44520050119 2,42 Nekopts
44520050162 2,17 Aizaudzis
44520050145 1,26 Aizaudzis
44520010150 1,48 Nekopts
44520030190 2,72 Nekopts
44520030032 2,5 Nekopts
44520010044 7,91 Nekopts
44520010044 7,91 Nekopts
44520030128 6,65 Nekopts
44520020034 4 Nekopts
44520030135 1,2 Nekopts
44520040133 5,3 Nekopts
44520040254 4,82 Nekopts
44520030003 7,1 Nekopts
44520030066 3,5 Nekopts
44520030067 2,5 Nekopts
44520030152 1,5 Aizaudzis