Nosvinēti Baltā galdauta svēkti.

Latvijas valsts simtgades pirmajā gadā ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simtspirmo dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.

Šī tradīcija turpinājās arī Latvijas simtgades gadā un turpināsies arī turpmāk. Mūsu pagasta iedzīvotāji šogad tiek aicināti jau trešo reizi uz kopīgu svētku svinēšanu. Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns sveica pagasta iedzīvotājus un ciemiņus Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā, novēlot visiem veiksmi un izturību.

Špoģu vidusskolas skolotājs, vēstures pazinējs, Jānis Suveizda, izsmeļoši pastāstīja par Latgales kongresu, kurš notika 2019.gada 27.aprīlī, par Latgales vienotību, par identitātes apliecinājumu, ka tikai apvienojoties var veidot vienotu Latviju.

Cilvēks bagāts kļūst ne tikai no materiālajām vērtībām, bet arī no garīgajām.

    Mūsu  svētku  svinības ieskandināja f.k. ,,Atzola”, kura Dubnas pagasta godu ir iznesusi Latvijas Republikas mērogā, piedaloties Latvijas XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkos Latvijas galvaspilsētā Rīgā un Balticas  festivālā  ,,Baltica – 2018”.

Atskatoties pagātnē, mums daudz ir jādomā par nākotni. Mūsu un nākotnes vērtība ir mūsu bērni.

Paši mazie Dubnas pagasta vokālā ansambļa ,,Uguntiņa” dziedātāji iedziedāja savus  PIRMOS Baltā galdauta svētkus, kas ienāks pagasta vēsturē, kā nākotnes veidotāji un iesākto tradīciju turpinātāji.

Svētku simbols ir galdauts, kas stāsta mūsu senču likteņstāstus, stāsta par ikdienas sadzīvi un tās vērtībām.

Izskanot dziesmai ,,Pi Dīveņa gari goldi” visi klātesošie tika aicināt pie kopīgi klāta galda, lai dalītos atmiņās un nospraust jaunus mērķus nākotnei.

Gribētos, lai pagasta iedzīvotāji būtu aktīvāki, dalītos savā pieredzē ar Dubnas pagasta bērniem un jauniešiem, stāstītu par saviem ievērības cienīgiem novadniekiem, jo tikai uz stabiliem pamatiem var uzcelt laimīgu nākotni.

Sagatavoja                                                Dubnas KN direktore J.Bēķe.