Paziņojums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Dubnas pagasta teritorijā

Pamatojoties uz 2021. gada 25. februāra Daugavpils novada domes lēmumu Nr.2759, sākot ar 2021.gada 1.aprīli ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Dubnas pagasta teritorijā nodrošinās Daugavpils novada pašvaldības iestāde – Pašvaldības aģentūra “Višķi”.

 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi”

maksas komunālo pakalpojumu cenrādis Dubnas pagastā

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa (euro)
1. Aukstais ūdens ar skaitītāju 1 m3 1,08
2. Kanalizācija ar skaitītāju 1 m3 0,94