PAZIŅOJUMS

Aicinām vietējos uzņēmējus 2015.gadā  19.oktobrī   plkst. 9.00  Dubnas    pagasta pārvaldes  ēkā  aktīvi piedalīties projekta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātajam projektu iesniegumu konkursam Daugavpils novada Dubnas pagasta  ceļa Nr.52-21’’Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe’’ posma   km 2.802- 4.312  būvniecībai  vai atjaunošanai ietvertā  objekta apspriešanas un iesniegto priekšlikumu izskatīšanas sapulcē.

Dubnas pagasta pārvalde