Projekts “Labākas dienas Daugavpils novada kaķiem”

Biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” aicina vietējos iedzīvotājus, kuri baro un rūpējas par bezsaimnieka kaķu kolonijām, slēgt vienošanos par dzīvnieku sterilizēšanu. Kā arī iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus. Sterilizācija tiks veikta bez maksas!

Projekts tiks īstenots Daugavpils novada Demenes, Višķu, Maļinovas un Tabores pagastā.

Projekta īstenošanas periods – 01.12.2015.-30.09.2016.

Informācija par projektu un kontakttālruņi vienošanos slēgšanai: 29790219, 27465711

Aicinām brīvprātīgos piedalīties projektā!

Projektu finansē: Borisa un Ināras Teterevu fonds, Daugavpils novada dome, biedrība “Otrā māja dzīvniekiem”.

www.otramaja.lv