Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Nākotnes ielā 5, Dubna, 2019. gada 15. maijā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzēta 1 papele.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2019. gada 20.maijam sniegt savus priekšlikumus par koka nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217.