Senioru pasākums “Draugu pulkā”

Senioru balle ,,Draugu pulkā” Dubnas kultūras namā pulcināja daudzus pensionārus. Šis pasākums tika veltīts tieši viņiem, tiem darba rūķiem, kas ir strādājuši lopkopībā, laukkopībā, sēdējuši pie traktora un mašīnas stūres, kā arī pedagogiem, kas skoloja mūsu bērnus un daudzām citām profesijām, kas bija vajadzīgas dzīvē.

Šie svētki ir labi apmeklēti, jo ir patīkami satikt sev pazīstamus cilvēkus, padalīties atmiņās un pabūt draugu pulkā.

Seniorus bija ieradušies sveikt Daugavpils novada domes priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins, Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns.

Patīkamus izklaides brīžus senioriem sagādāja Maltas kultūras nama senioru vokālais ansamblis ,,Varaveiksna”, Malinovas pagasta pārstāve Zoja Markilova un  bērnu vokālā ansambļa ,,Uguntiņa” solistes. Jautrā deju solī seniorus iegrieza Ināra no Rēzeknes.

Senioru pasākuma ,,Draugu pulkā” goda viesi bija ,,Dzelzs kāzu” jubilāri Tekla un Jānis Klodāni, kuri nupat nosvinēja 65. kopdzīves gadadienu.

Paldies Jums, ka Jūs tādi esot, lai Jums veselība, dzelzs stiprums, dzīves gudrība, kas nododama no paaudzes uz paaudzi, kā mantojums, dzīves laikā sakrātais. Ar ziediem un dziesmu ,,Daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi…” tika sveikti jubilāri.

Atļaujiet Jūs visus sveikt Senioru svētkos un Daugavpils novada Senioru Apvienības vārdā novēlēt Jums labu veselību, garu mūžu un būt labiem padomdevējiem saviem bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem.

Paldies Dubnas pagasta pārvaldei par atbalstu svētku rīkošanā.

J.Bēķe