Senioru pasākums “Kad draugi tiekas”

Tuvojoties senioru svētkiem, tiek aicināti seniori un amatnieki piedalīties izstādē ,,Neturi sveci zem pūra” ar saviem rokdarbiem, kulinārijas izstrādājumiem u.c.

Pieteiktie pie KN direktores Janīnas līdz 16.oktobrim.

Aicinu visus Dubnas pagasta seniorus piedalīties pasākumā. Jūs tur sagaidīs un priecēs Dubnas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa” un Kalupes vīru vokālais ansamblis ,,Čvartaks”.