Sezonālie transportlīdzekļu pilnas masas ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem.

Dubnas pagasta pārvalde, sakarā ar ceļa sabrukumu pavasara atkušņa laikā, uzstādīja ceļa zīmes Nr.312 (7 tonnas) no 2021.gada 23.februāra uz šādiem pagasta ceļiem :

 

  1. 52-2 „Svenči-Jaunzemnieki-Aščuki-Kutki-Vilki” km 0.00-5.84;
  2. 52-13 ”Pariža-Ceplīši” km 0.00-2.38;
  3. 52-21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” km 0.00-4.32;
  4. 52-26 „Dubna-Zemnicki-Jadrova-Valsts mežs” km 0.00-4.17;
  5. 52-3 „Jaunzemnieki – Mazie Stradišķi” km 0.00-1.19;
  6. 52-6  „Vērdiņi – Aščuki – Petrānu kapi” km 0.00-2.18;
  7. 52-15 „Svilišķi – Ceplīši – Akmaņi” km 0.00-2.06;
  8. 52-7 „Dubna – Petrānu kapi – Valsts mežs” km 0.00-1.18;
  9. 52-9  „Rovnica – Žartmuiža” km 0.00- 0.88