Uzņēmējdarbība

Dubnas pagasta lielākie uzņēmēji un  zemnieku saimniecības

SIA ‘’ARD’’ īpašnieks Ivans Draguns (spilvenu un segu ražošana)

SIA ‘’ELLI V’’ veikals

Z/S ‘’Cīrulīši’’ veikals

z/s Silvas, īpašniece Eleonora Kucina (graudkopība)

z/s Arāji, īpašnieks Ainars Zeile (graudkopība,lopkopība)

z/s Mežmalas, īpašnieks Aivars Smans  (lopkopība)

z/s  Arāji 1, īpašniece Sandra Zeile  (lopkopība)

z/s Lejas, īpašnieks Pēteris Spriņģis (lopkopība)

z/s Enkuri, īpašnieks Antons Kurtišs (lopkopība)

z/s Jāņukalns, Jānis Guds (lopkopība, graudkopība)

z/s Cīrulīši ,Viktors Ļahs (lopkopība)

z/s Mežvīni ,Pēteris Putāns (dārzeņkopība)

z/s Egis, Edgars Guds, (graudkopība)

      Viktors Ptašņuks (zemeņu audzēšana, dārzeņu audzēšana)

                    Dubnas pagastā vēl aktīvi saimnieko:

18 lopkopības saimniecības;

6 saimniecības graudkopībā;

2 aitkopības saimniecības;

Kā arī vairāki biškopji un dārzeņu audzētāji.

 

Ņemot vērā to, ka Dubnas pagasta bagātība ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras aizņem vidēji 80% no pagasta kopplatības, nākotnē paveras plašas iespējas intensīvās lauksaimniecības attīstībai, ko vēl pozitīvi ietekmē abu Latgales lielāko pilsētu – Daugavpils un Rēzeknes tuvums.

Pagasta izdevīgais ģeogrāfiskai novietojums automaģistrāles un dzelzceļa maģistrāles Rēzekne –Daugavpils tiešā tuvumā rada ērtu potenciālo tirgu pieejamību arī rūpniecības uzņēmumiem, kuri nākotnē varētu attīstīties un veidoties Dubnas pagastā.