Veselības aprūpe

Dubnas ciema centrā pagasta mājā Nākotnes 1a- atrodas FVP , kurā katru dienu patstāvīgi veic pieņemšanu sertificēts feldšeris – ārsta palīgs ; divas reizes nedēļā feldšerpunktā veic pieņemšanu ģ. ā.I. Grotkere .

Ārsta palīga darba laiks Dubnas FVP :
Darbadienas:Pirmdiena – Piektdiena
Brīvdienas: Sestdiena, Svētdiena
Darba laiki:
Pieņemšana FVP   9.00 – 12.00
Mājas izsaukumi un prof. darbs 13.00 – 17.00

 Ģimenes ārstes I.Grotkeres pieņemšanas laiks Dubnas FVP :
Otrdiena   12.00 – 14. 00
Ceturtdiena     12.00 – 14.00

Veicot iepriekšējo pierakstīšanos pa telefonu :
Dubnas FVP – 65475224 vai 915442111 Višķu doktorātā ( Špoģu vsk.. Teritorijā .)

Ārpus FVP darba laika griezties pēc palīdzības pa telefonu : 9103 vai 112

Tuvākās aptiekas atrodas:
Višķu doktorātā tel. 9132244
Kalupes aptieka tel. 970813
Stropos Rudens aptieka un Daugavpilī dežūrējošā aptieka .

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.