Publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un pagasta kapsētās kapu kopiņas, to nozāģēšanu.

   Nozāģēšanai paredzēti 5 bērzi un 5 kļavas.

                     Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2016. gada 8. aprīlī plkst. 10.00

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 26764639

     Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 18. aprīlim 2016. gada sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē. Tālrunis 65475217.